Jadual Hari Pemulangan Jubah

3 Oktober 2023 (Selasa) | 9 Pagi - 4 Petang | Pusat Konvensyen
FAKULTI PENDIDIKAN
9:00 - 10:00 Pagi
PE01 : Ijazah Doktor Falsafah Pendidikan 
BE01 : Bachelor of Education (Hons) Teaching English As A Second Language (TESL) With Multimedia
10:00 Pagi - 12:00 Tengah hari
BE02 : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian) 
12:00 - 12:30 Tengah hari
BE02* : Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam dengan Multimedia (Kepujian) (Separuh Masa)
ES52 : Diploma Perguruan (TESL)
12:30 Tengah hari - 1:00 Petang
ES53 : Diploma Perguruan (Pendidikan Islam)
INSTITUT KAJIAN HADIS DAN AKIDAH
1:00 Tengah hari - 2:05 Petang
MT04 : Ijazah Sarjana Usuluddin dan Pemikiran Islam
FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG
1:00 Tengah hari - 2:05 Petang
MG02 : Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan)
MG02* : Ijazah Sarjana Syariah (Pengurusan)(Separuh Masa)
MT21 : Ijazah Sarjana Undang-Undang Syariah
BI01 : Ijazah Sarjana Muda Syariah Dengan Undang-Undang (Kepujian)
2:05 - 2:30 Petang
BS02 : Ijazah Sarjana Muda Syariah dengan Muamalat (Kepujian)
2:55 - 4:00 Petang
IS12 : Diploma Pengajian Syariah
IS18 : Diploma Syariah dan Perundangan Islam
4 Oktober 2023 (Rabu) | 9 Pagi - 4 Petang | Pusat Konvensyen
FAKULTI PENGURUSAN DAN MUAMALAH
9:00 - 9:45 Pagi
MT12 : Ijazah Sarjana Kewangan Islam (Secara Penyelidikan)
MT13 : Ijazah Sarjana Perakaunan
BC02 : Ijazah Sarjana Muda Komunikasi (Penyiaran) (Kepujian)
BB01 : Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan E-Dagang (Kepujian)
9:45 - 10:30 Pagi
BB02 : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sumber Insan (Kepujian)
10:30 - 11:00 Pagi
BB03 : Ijazah Sarjana Muda Ekonomi dan Kewangan (Kepujian)
11:00 - 11:50 Pagi
BB04 : Ijazah Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian)
BB05 : Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Perbankan) (Kepujian)
BB07 : Ijazah Sarjana Muda Kewangan Islam (Takaful) (Kepujian)
11:50 Pagi - 1:00 Petang
BB08 : Ijazah Sarjana Muda Pengurusan (Industri Halal) (Kepujian)
1:00 - 1:40 Petang
CS41 : Diploma Komunikasi
LS43 : Diploma Pengajian Bahasa Inggeris
MS31 : Diploma Perakaunan
1:40 - 2:20 Petang
MS32 : Diploma Pengurusan Perniagaan
2:20 - 3:00 Petang
MS33 : Diploma Perbankan Islam
3:00 - 4:00 Petang
MS34 : Diploma Pengurusan Sumber Manusia
5 Oktober 2023 (Khamis) | 9 Pagi - 4 Petang | Pusat Konvensyen
FAKULTI PENGAJIAN PERADABAN ISLAM
9:00 - 9:30 Pagi
PI01 : Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat
PI01* : Ijazah Doktor Falsafah Islamiyyat (Separuh Masa)
PI02 : Doctor Of Philosophy In Arabic Studies 
MT06 : Ijazah Sarjana Pengajian Al-Hadis
MT08 : Ijazah Sarjana Pengajian Ilmu Qiraat
MT09 : Ijazah Sarjana Dakwah Dan Pembangunan Komuniti
BC01 : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bahasa Al-Quran (Kepujian)
BC03 : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab Terjemahan) (Kepujian)
9:30 - 10:30 Pagi
BI02 : Ijazah Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Sunnah Dengan Komunikasi (Kepujian)
10:30 - 11:00 Pagi
BI03 : Ijazah Sarjana Muda Usuluddin Dengan Multimedia (Kepujian)
11:00 Pagi - 12:00 Tengah hari
BI04 : Ijazah Sarjana Muda Al-Quran Dan Al-Qiraat (Kepujian)
BI05 : Ijazah Sarjana Muda Dakwah Dengan Pengurusan Sumber Insan (Kepujian) 
12:00 - 12:30 Tengah hari
BI06 : Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam (Bahasa Arab Dengan Multimedia) (Kepujian)
IS11 :  Diploma Pengajian Bahasa Al-Quran
IS13 :  Diploma Akidah Dan Pemikiran Islam
12:30 Tengah hari - 1:45 Petang
IS14 : Diploma Al-Quran Dan As-Sunnah
1:45 - 1:50 Petang
IS15 : Diploma Dakwah
1:50 - 2:45 Petang
IS16 : Diploma Tahfiz Al-Quran Dan Al-Qiraat
FAKULTI MULTIMEDIA KREATIF DAN KOMPUTERAN
2:45 - 3:00 Petang
MC03 : Sarjana Teknologi Maklumat
MC03* : Sarjana Teknologi Maklumat (Separuh Masa)
BT01 : Ijazah Sarjana Muda Multimedia Kreatif (Media Interaktif) (Kepujian) 
BT02 : Ijazah Sarjana Muda Teknologi Maklumat (Kepujian) (Teknologi Rangkaian) 
3:00 - 3:30 Petang
MS36 : Diploma Multimedia
3:30 - 4:00 Petang
MS39 : Diploma Sains Komputer
MT20 : Ijazah Sarjana Sains (Multimedia Kreatif)

logo kuis 03

Bandar Seri Putra, 43000 Kajang, Selangor, MALAYSIA.

+603 8911 7000

konvo@kuis.edu.my

Waktu Operasi

 • Isnin - Jumaat :
  8:00 pagi - 5:30 petang
 • Rehat (Isnin - Khamis) :
  1:00 - 2:00 petang
 • Rehat (Jumaat) :
  12:15 - 2:45 petang
 • Sabtu - Ahad :
  Tutup
Don't have an account yet? Register Now!

Sign in to your account